Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

สินค้าและบริการ

VOICE SERVICE

บริการโทรศัพท์พื้นฐาน ใช้ในการติดต่อสื่อสารโดยเสียง และบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ด้วยคุณภาพระดับพรีเมี่ยม รวมถึงให้บริการโทรศัพท์สาธารณะในย่านชุมชน, สถานศึกษา, โรงพยาบาล สถานที่ราชการ เป็นต้น

DATA SERVICES

ส่งข้อมูลด้วยสัญญาณดิจิตอลความเร็วสูงผ่านระบบสื่อสัญญาณใยแก้วนำแสง (Optical fiber Cable) จากต้นทางไปยังปลายทางตามที่ลูกค้าต้องการซึ่งมีความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการรับ - ส่งข้อมูลสูง

INTERNET SERVICES

Internet ความเร็วสูงที่มีประสิทธิภาพทั้งด้านของคุณภาพความเร็วการใช้งาน และคุณภาพของบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม โดยมีการรับประกันความเร็วที่ใช้งาน และมีการกำหนด Service Level Agreement ในการให้บริการ

ICT Solution

บริการบริหารระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงแบบครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีสื่อสารข้อมูลที่ทันสมัยซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ทั้งในเรื่องคุณภาพบริการความมีเสถียรภาพ และความปลอดภัย

ข่าวสาร & กิจกรรม